Grunden till ett bra säkerhetsarbete
Säkerhet handlarm om så mycket mer än bara larm. För att bygga trygghet måste man ha en genomgående tanke och arbeta efter en röd tråd.
Analys
Säkerhetsarbetet startar med en analys av din verksamhet eller ditt hem. Här tar du fram vad som är viktigt för just dig och vilka åtgärder som behövs vidtagas för att du skall åstakomma den säkerhet du vill uppnå. Du måste rama in åtgärderna och arbeta i etapper. Säkerhet delas upp i fysiskt skydd, psykologiskt skydd och tekniskt skydd,
Andre
Säkerhetskonsult Arbetat i säkerhetsbranschen i 8 år med
Säkerhetskonsult Specialistområden Riskbedömning Upphandling Uppföljning Erfarenhet Bakgrund Jobbat i säkerhetsbranchen i 23 år arbetat med upphandlingar, verksamhetsutveckling, krisplaner, personskydd