RONDERING

Yttre rondering

Vi förstår att en välskött och trivsam utomhusmiljö är avgörande för att skapa en behaglig atmosfär för alla hyresgäster. Genom vår noggranna rondering och underhåll av fastighetens exteriör strävar vi efter att skapa en miljö där människor trivs och känner sig välkomna.

Vår service omfattar en rad olika åtgärder för att säkerställa att din fastighets utemiljö är i toppskick. Vi ser till att papperskorgar är strategiskt placerade och töms regelbundet, gräsmattor är klippta och välskötta, rabatter hålls fria från ogräs och gångar är rena och fria från skräp. Vi tar också hand om trimning av buskar och träd för att säkerställa att de inte bara ser välvårdade ut, utan också är säkra för alla som vistas i området.

Men vårt arbete sträcker sig bortom det synliga. Vi kontrollerar och åtgärdar även eventuella problem med hängrännor, stuprör och vattenavrinningar för att säkerställa att vatten avleds på ett effektivt sätt och att risken för skador minimeras.

Vår personal är dedikerad och erfaren, och vi utför ronderingar och underhållsarbete enligt en regelbunden schema, vanligtvis en gång i veckan. På så sätt kan du vara trygg i vetskapen om att din fastighets utemiljö alltid hålls i bästa möjliga skick.

Inre rondering

Genom vår noggranna och regelbundna inre rondering ser vi till att din fastighets interiör är i toppskick.

Under vår inre rondering genomför vi en detaljerad kontroll av olika områden inom fastigheten för att säkerställa dess skick och säkerhet. Detta inkluderar kontroll och riktning av dörrar samt byte av lås om det behövs för att upprätthålla säkerheten. Vi smörjer även gångjärn och lås för att säkerställa deras smidiga funktion.

Vår service sträcker sig också till att hantera mindre skador på tak, väggar, golv och inventarier. Vi dokumenterar noggrant eventuella större skador och kan lämna förslag på åtgärder från våra samarbetspartners för att åtgärda dem effektivt.

Inom elområdet utför vi byte av lampor, lysrör, säkringar och eldon som du kan utföra utan behörighet. Vi ser också till att nätverk startas om vid behov för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

För miljörelaterade uppgifter tar vi hand om miljörum genom rengöring och undersökning för eventuella förbättringsförslag. Dessutom utför vi egenkontroll enligt miljöbalken med tillhörande dokumentation.

Vårt team är dedikerat och erfaret, och vi utför inre ronderingar enligt en regelbunden schema för att säkerställa att din fastighets interiör alltid hålls i bästa möjliga skick.

Är du intresserad av att dra nytta av våra tjänster och uppleva skillnaden med vår dedikerade service? Fyll i formuläret nedan